Grungstadvatnet

« Tilbake til databasen

Innsjøen som er en del av Høylandetvassdraget. I nord renner Søråa inn i sjøen og utløpselva heter Eida. Det er en stor bekk, Aavasselva som også renner inn i vannet fra øst.
Lite benyttet som sportsfiskevann, men har de siste årene gitt meg laks på 6-9kg. Vet det er tatt laks på 17 kg i vannet og at det vinterstid er et veldig godt røyevann.
Største dybde er meg bekjent 42meter. Og sjøen er forholdsvis brådyp. Er noen grunne partier midt på samt i nærheten av Søråas innløp.

Registrerte brukere kan redigere denne teksten. Logg inn eller registrer deg.

Les mer om Syntax og Retningslinjer
Værmeldinger er midlertidig ute av drift

Egenskapar


Namn Grungstadvatnet
Løpenummer 704
Vassdragsnummer 139.AC1
Namnhierarki Bjøra/Namsen
Areal (km²) 6.7128
Høgd over havet (m) 14
Prøvefisket TODO
Vasskvalitet
Geodetiske koord. 64.5789 N, 12.2123 E
UTM koord. 7164460 N, 366509 E (UTM 33)
Eksterne kartreferanser NVE Atlas, Google Maps
Grunneierlag
Fiskekort
Anslått fiskeproduksjon 3356.4 kg/år

Fiskebestander


Artar Status Gyteforhold Kommentar Handling
ål Ukjent Ukjent
Laks Svært god Gode Gyter i både Eida og Søråa, samt Bjøra
ørret God Normal Gode gyteforhold i elver og bekker i tilknytning til vassdraget
Røye Ukjent Gode Aldri fisket røye her oppe, men det blir tatt bra med fin matfisk vinterstid

Bilder


Foto: Flashheart
Bjøralaks 9,1 kg
Karakter: Avventar stemmer

Logg inn for å avgi stemme

Foto: Flashheart
Laks 2011
Karakter: Avventar stemmer

Logg inn for å avgi stemme

Foto: Flashheart
Sørenden av vannet
Karakter: Avventar stemmer

Logg inn for å avgi stemme

Syn alle bilete (3 bilete totalt) »

Meir informasjon


Finn du ikkje informasjonen du leitar etter? Sportsfiske.nu har ein eigen diskusjonsgruppe for slike spørsmål (f.eks fiskekortutsal, fiskemetodar, lokale reglar, o.l). Gå hit for å stille ditt spørsmål, eller send ein epost til sportsfiskenu@googlegroups.com

Kommentarar

Flashheart [02.07.13 - 23:50]

Kræsj

Det har oppstått en feil, og en epost har blitt sendt til admin@sportsfiske.nu.

Feilmeldingen var: preg_replace(): Compilation failed: missing terminating ] for character class at offset 25

Kildefil: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php (linje 103)

Hjelp til å fikse denne feilen ved å legge inn en rapport her: http://dev.sportsfiske.nu/trac/idbsys/newticket. Dette vil være til stor hjelp!

Backtrace:

#001: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser/Filter/Lists.php, line 103
#002: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 324
#003: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 844
#004: /usr/local/lib/php/HTML/BBCodeParser.php, line 862
#005: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Base/Helper/Format.php, line 47
#006: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/comment.php, line 29
#007: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Comment/View/index.php, line 18
#008: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#009: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#010: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#011: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#012: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#013: /usr/local/lib/php/Solar/View/Helper/Component.php, line 24
#014: , line 
#015: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 274
#016: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#017: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/Portal/App/Lake/View/details.php, line 287
#018: /usr/local/lib/php/Solar/View.php, line 475
#019: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 515
#020: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 473
#021: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Page.php, line 426
#022: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 166
#023: /usr/local/lib/php/Solar/Controller/Front.php, line 181
#024: /home/vusers/domains/sportsfiske.nu/wwwdocs/index.php, line 18

Query log:

select municipality.*, county.id as fid, county.subdomain as fsubdomene from municipality join county on municipality.county_id = county.id where municipality.subdomain = 'hoylandet'
select count(*) as num from municipality where subdomain = 'hoylandet'
select * from counter where dag = '25.10.2020' and ip = '18.215.62.41'
select * from counter order by id desc limit 0,1
update counter set pageviews = '39720914' where id = '944750'
select * from wikiitem where identifier = '416782-grungstadvatnet' limit 1
select * from user where id = '959'
select waterquality_id from waterquality_lakeobject where lakeobject_id = 416782
select landowner_id from landowner_lakeobject where lakeobject_id = 416782
select count(*) as num from lakeimage where lakeobject_id = 416782
select * from imagerating where lakeimage_id = 938
select * from imagerating where lakeimage_id = 937
select * from imagerating where lakeimage_id = 936